CTBUH-ISRAEL

"הפורום הישראלי לגורדי שחקים" הינו הסניף הישראלי של ארגון CTBUH- "המועצה העולמית לגורדי שחקים ובניה עירונית".

תפקיד הפורום לרכז ולהעשיר ידע בתחומי האדריכלות, ההנדסה, התכנון, היזמות, התעשייה והבנייה בכל הקשור לבנייה לגובה בישראל.

כיו"ר הפורום הישראלי, נבחר אדריכל גיל שנהב, המשמש גם נציג העיר תל-אביב במועצת CTBUH.
ישראל דוד – נציג ישראל במועצה, אינג' דני מריאן- יו"ר איגוד המהנדסים  ופרופ' ברוך ברוך- יו"ר עמותת האדריכלים ואדריכל אורי זרובבל – לשעבר יו"ר עמותת האדריכלים הם שותפים פעילים לפורום ופעילותו.

הפורום הינו ארגון ללא מטרת רווח אשר מטרתו העיקרית הינה הרחבת וקידום הידע בנושא גורדי שחקים והבנייה העירונית בישראל, בשיתוף עם הארגון העולמי, דרך מצגות והרצאות, השתתפות באירועים המתמקדים בנושא הבנייה לגובה, תכנון אורבאני, חומרים ייחודיים, אדריכלות והנדסה על כל תחומיה ועוד. העמקת הידע המקצועי הינה חשובה, כשאר באמצעות קישורה של ישראל לארגון העולמי יוכלו אנשי המקצוע בישראל ללמוד על הנושא דרך פרויקטים בינלאומיים, מאמרים מקצועיים, מרצים מחו"ל וקשר שוטף עם חברי הפורום העולמי.

הכנס העולמי השנתי של ארגון CTBUH מתקיים כל שנה במדינה אחרת בעולם, בשנת 2013 התקיים הכנס בלונדון והשתתפו בו 105 אנשי מקצוע ישראלים – נושא הכנס היה "גובה ומורשת".

בשנת 2014 התקיים הכנס בשנחאי, נושא הכנס היה "ערי העתיד".

בשנת 2015 התקיים הכנס בניו-יורק. נושא הכנס היה "גורדי שחקים והתחדשות עירונית".

בשנת 2016 התקיים הכנס בהונג-קונג. נושא הכנס היה  Mega cities.

בשנת 2017 התקיים הכנס בסידני. נושא הכנס היה Connecting the city.

בשנת 2018 התקיים הכנס בדובאי. נושא הכנס היה Polycentric cities.

 בשנת 2019 יתקיים הכנס באוקטובר בשיקאגו – נושא הכנס יהיה l                                                                                                                                                                 50 Forward |  50 Back

CTBUH-ISRAEL