שרון רוזנפלד

אדריכלית, בוגרת הטכניון משנת 2018, עוסקת במשרד בתכנון עירוני ובהתחדשות עירונית. בין הפרויקטים: תמ"ל יהוד – מונוסון, מתחם עליית הנוער גבעתיים.