אלינור באדר

מזכירה במשרד וסטודנטית לתואר ראשון בקולנוע ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה.